t Pestduveltje

Pagina afdrukken twitter Hyves

Dit verhaal gaait over t Pestduveltje. Meschain heb je der nog nooit van heurd, mor ze bestoan sums wel in t echt. k Haar der zulf ook ja nog nooit van heurd, totdat k der mit van doun kreeg.
Wel zo’n duveltje bie hom dragt, is aan boetenkaant nait te zain. Hou of mensen der aan komen wait ook gainain. Mor der is tegenswoordeg wel wat aan te doun om hom weer kwiet te worden.
t Pestduveltje is nait te zain, mor of en tou stekt e kop op en kin je hom van binnen vuilen. Hai begunt zomor te waarken en te wrouten, zunder dat je der stuur over hebben. t Geft t gevuil van n robot, t gaait aal vanzulf. Wat der din aalmoal gebeuren kin, zal gaauwachteg dudelk worden.

Summege mensen hebben n onzichtboar zendertje op kop, dij stroalt òf, dat ze zoch nait slim zeker en vaaileg vuilen. Zai lopen voak mit kop veur vouten en kieken wat baangeg oet. Heur zender geft din signoalen aan t Pestduveltje van zo’n pestkop, dij dat votdoadelk mit zien antenne vernemt. Dij gaait din aan ‘t baangeschieterd pesten.’
Hou wordt zo’n Pestduveltje van binnen in joe nou wakker? Aan boetenkaant is der ja niks van te zain, of je nou dik of dun, mooi of lelk binnen, dat moakt hom niks oet.
Voak begunt e as der n koppeltje lu bie nkander stoan. D’ain zegt tegen d’aander:
“Doe duurst ja nait dij en dij even nittjen” en doagt d’aander oet. Dij maint din dat e zoch bewiezen mout en vuilt hom n haile kerel. Din is t pestduveltje goud aan gaang.
Net as om Oljoar, din stoan der ook voak n hail stel bie nkander vuurwaark of te steken. As der n vuurpiel vlak veur vouten van olle mensen terecht komt, is dat aal t waark van dat verrekte duveltje. Dij maint dat e kerelachteg is.

Mor ook op schoul kropt der voak ain bezied. Of hai dut t allain of der binnen meer mit zulfde kwoal. Signoalen van ’ baange- zender-mensen’ worden opvongen en din begunt t getaarg.
Hail voak doun ook gounent mit, dij zulf baang binnen om pispoal te wezen of te worden.
Ook bie heur stekt t Pestduveltje kop op, zunder dat ze t zulf aigenlieks wel willen. Meschain binnen dizze pesters ook wel zo worden, omdat ze zulf aal eerder mit t duveltje te moaken had hebben. Ze waiten mor aal te goud wat heur te wachten staait en dinken van k dou mor mit, omreden aans bin k zulf aan beurt en pakt t Pestduveltje mie ook nog.
Mor as t duveltje aan t waark gaait vuilt t slachtoffer hom stok verlegen en staait haildaal allain. Sums kin t ook gebeuren dat ze nait ains meer noar schoul tou duren, der liefzeer van kriegen en snaachts der nait van sloapen kinnen. Dat is toch wel slim en dat zo’n klaain dinkje dat aalmoal aanrichten kin. t Is ook nog n dikke stiekemerd, want meesters en juvvers vernemen der mainsttied niks van en kinnen der din ook niks aan doun.

Hou vuilt t nou bie joezulf as je t Pestduveltje onder t vel hebben? Dat e veul kraacht het, waiten we ja, mor wor je der zulf ook blied van, dat je zokswat duren? En vuil je joe doar nou staark deur? t Geft ducht mie nog n veul beter en staarker gevuil as je hom boas kinnen, want din pas mag je joe blied vuilen. Je kinnen toch aaltied nog beter n baarg vrundjes hebben, as allain mor ploagen en roezie zuiken?
Doarom, zo gaauw hai kop opstekt en je vuilen t prikje van binnen, dat je aigenlieks wel even hail geern nittjen en ploagen willen, pebaaier t Pestduveltje din boas te worren en DOU T NAIT!!! Dat is pas kerelachteg en din gaait elkenain mit plezaaier weer noar schoul.

Auteur: Kunny Luchtenberg

Inspreker: Coby Vermeeren

Extra Lesmateriaal

t Pestduveltje-verhaal.mp3